Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

 

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

 

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

 

Op vrijdag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die dag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar en kunt u contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 075-6283458.

 

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

De Zaanbrug wordt vernieuwd. Een onderdeel van deze vernieuwing is de aanleg van een tijdelijke brug over de Zaan. Om deze goed aan te kunnen laten sluiten op de Zaanweg zijn er tijdelijke aanpassingen nodig.

Om die aanpassingen op een veilige manier uit te kunnen voeren wordt de Zaanweg vanaf 9 mei tot 15 juli versmald. Vanaf dat moment wordt de Zaanweg éénrichtingsverkeer voor auto’s en vrachtverkeer.

De rijrichting is van west  naar oost. Dus vanaf de Stationsstraat richting Plein 13. Ook het parkeerterrein aan de Zaan zal deels gebruikt worden voor opslag van materiaal.

INFORMATIEAVOND

Steeds meer mensen willen praten over de laatste levensfase. Het is fijn om op een rustig moment hierover te praten, al voor er sprake is van een ernstige ziekte. Lees meer

GezondPlus en Alimentum hebben de handen ineen geslagen in het programma ‘Gezond op gewicht’.

Het programma zal onder andere bestaan uit een intake, individuele coaching, een persoonlijk voedingsplan, handvatten om zelfstandig verder te gaan en een outtake gesprek.

Zie voor meer informatie en inschrijving  de website van GezondPlus.

Dr. Lankhorst heeft met goed resultaat haar opleiding tot palliatief kaderarts afgerond.

Wij willen haar van harte feliciteren met het behalen van haar diploma.

Voor meer informatie over palliatieve zorg kunt u de website  NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland raadplegen.

Huisartsenpraktijk Wormerveer heeft de auditor van het NPA weer op bezoek gehad.

Met trots kunnen wij u meedelen dat wij weer een verlenging van dit prachtige keurmerk hebben verkregen!

Meer informatie over de toegevoegde waarde van dit keurmerk kunt u vinden op de website van NPA