Stoppen met roken

De huisarts of praktijkondersteuner kan u begeleiden bij het stoppen met roken. Het eerste gesprek vindt plaats in de praktijk, de vervolggesprekken zijn soms telefonisch.
De huisarts of praktijkondersteuner geeft u tips, adviezen en steun. Het eerste gesprek betreft de voorbereiding van het stoppen met roken. Hierbij hoort vaak een advies over het wel of niet gebruiken van medicatie bij stoppen met roken.
Daarna volgt een gesprek over de stopdatum. De vervolggesprekken zijn in overleg. Afhankelijk van uw situatie betreft het vaak 3 tot 5 gesprekken in totaal.