Bloedafname

Het artsenlaboratorium (bloedafname punt) van SALT is elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Wormerveer.

Om het bloedonderzoek uit te kunnen voeren heeft u een ZorgDomein aanvraag van uw huisarts of praktijkondersteuner nodig.
Dit kunt u zowel fysiek als digitaal tonen aan de persoon die het bloed afneemt.

Daarnaast is het belangrijk dat u uw legitimatiebewijs meeneemt naar het prikpunt.

Bij het SALT verrichtte onderzoeken vallen onder uw eigen risico.

Voor actuele informatie rondom het (mondkapjes-)beleid kijkt u op de website van het SALT