Rijbewijskeuring

Wanneer u een rijbewijskeuring moet ondergaan kunt u hiervoor helaas niet bij uw eigen huisarts terecht.

Dit komt omdat de huisarts geen oordeel mag geven over de rijgeschiktheid van (zijn/haar) patiënten. Dit moet worden overgelaten aan een onafhankelijke, deskundige arts. Wel mag uw huisarts in het kader van een rijbewijskeuring, op basis van gerichte vragen en met uitdrukkelijke toestemming van U, de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken aan het CBR.

Dit houdt in dat u de keuring door een andere arts moet laten verrichten. U bent vrij in uw keuze door wie u zichzelf wilt laten keuren. Enkele aanbieders zijn:

Rijbewijskeuringsarts.nl
Telefoonnummer: 085-0180800

of

Regelzorg
Telefoonnummer: 088-2323300

Houdt u er rekening mee dat er aan de keuring kosten verbonden zitten.