Huisregels

Honden zijn niet toegestaan

Een hulphond uiteraard wel

Eten en drinken is niet toegestaan in de wachtkamer

Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken

Verbaal geweld, fysiek geweld, discriminatie en/of intimidatie worden niet getolereerd.

U mag geen geluidshinder veroorzaken

Wapens, welke soort dan ook, zijn verboden

Verboden zonder toestemming te fotograferen of filmen