|
|

075-628 3458

Geopend maandag t/m vrijdag

08:00 - 17:00

Menu

Assistentes

De assistente is bereikbaar van 8.00 -12.45 uur en van 13.15-17.00 uur.  Voor spoedgevallen kunt u de hele dag bellen.

Een afspraak kunt u maken op het nummer 075 - 628 34 58.

De assistentes hebben op een aantal dagen spreekuur van 11.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur.

 

 

 

U kunt bij hen terecht voor onder meer de volgende handelingen:

 

- Urineonderzoek (Blaasontsteking)

- Bloeddruk meten

- Wondverzorging

- Zwachtelen

- Hechtingen verwijderen

- Oren uitspuiten

- Uitstrijkjes (volgens oproep bevolkingsonderzoek, apart spreekuur)

- Injecties toedienen

- Enkel-armindex

- ECG's

 

De assistentes zijn ook uw eerste aanspreekpunt in de praktijk.

 

Zij vragen namens de huisartsen de problemen met uw gezondheid uit, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit doen zij om te bepalen welke zorg u nodig heeft, en wie uit ons team daar het meest geschikt voor is.

 

Voor urineonderzoek vragen wij u uw urine vóór 10.00 uur te brengen. Indien nodig kunnen we een kweek meegeven aan het artsenlaboratorium. Omdat de kosten van een urinekweek betaald worden vanuit de eigen bijdrage van uw ziektenkostenverzekering, zal eerst met u overlegd worden of  u accoord gaat met het aanvragen van dit onderzoek.

Online Diensten
NIEUW: uwzorgonline app
Inloggen Patientenportaal
Zelf Opzoeken
Bevolkingsonderzoek
Zelftest hart/bloedvaten risico
Zelftest COPD
Ziektes en aandoeningen A-Z
Over Ons
Ons team
Zorgaanbod
Missie en visie
Klanttevredenheidsonderzoek
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Praktijkfolder
Medewerking wetenschappelijk onderzoek
Nieuws
Terugroepactie valsartan
Informatie over bijwerking hydrochloorthiazide
NHG-keurmerk
Uitwisselen medische gegevens