|
|

075-628 3458

Geopend maandag t/m vrijdag

08:00 - 17:00

Menu

Missie en visie

Beleidsverklaring Huisartsenpraktijk Wormerveer

uit: 'beleidsplan 2017-2020'

Missie

‘Onze missie is het bieden van deskundige huisartsenzorg in een vertrouwde omgeving. Centraal staan goede toegankelijkheid, een persoonlijk betrokken hulpverlening en nauwe samenwerking met andere disciplines in eerste en tweede lijn.’

 

Visie

Toegankelijkheid

We streven naar een goede telefonische en fysieke bereikbaarheid, waarover we multimediaal heldere informatie verstrekken, middels folders en website en informatie in de spreek- en wachtkamer.

 

Vertrouwde omgeving

We streven naar een vertrouwde omgeving door continuïteit van personeel, aanbieden van zorg dichtbij huis, vanuit een sfeervol gebouw met een gastvrije uitstraling.

 

Deskundig

We leveren deskundige zorg, met als leidraad professionele standaarden. We volgen gerichte nascholing om kennis en vaardigheden actueel te houden.  We raadplegen elkaar om van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken. Wij zijn een NPA geaccrediteerde praktijk. Daarnaast werken we aan gestructureerd aanbieden van zorgprogramma’s rond chronische zieken. Wij zijn een opleidingspraktijk voor  doktersassistentes, praktijkondersteuners, tweedejaars geneeskunde studenten, coassistenten en huisartsen in opleiding

 

Samenwerking

Binnen de praktijk werken we aan een goede onderlinge gestructureerde afstemming tussen de verschillende disciplines. We streven naar een optimale multidisciplinaire samenwerking met andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.

 

Werkklimaat

We vinden het belangrijk om elkaar onderling met respect, aandacht en zorg te bejegenen.

 

Verklaring professioneel handelen

Huisartsenpraktijk Wormerveer, alle huisartsen en overige medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen kan alleen worden afgeweken wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle eventuele afwijkingen zullen onder vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.

Huisartsenpraktijk Wormerveer biedt reguliere gezondheidszorg

 

Bij de realisatie van haar missie en visie hanteert Huisartsenpraktijk Wormerveer de volgende aanvullende beleidsuitgangspunten:

Patiënten worden altijd bij de besluitvorming rond behandelingen betrokken.

Onze zorg is gericht is op patiëntveilig handelen, doeltreffendheid, doelmatigheid en het voorkomen van medicalisering.

Huisartsenpraktijk Wormerveer en al haar medewerkers onderschrijven de noodzaak om de afspraken, zoals in het kwaliteitssysteem van de praktijk vastgelegd, na te leven en te verbeteren

 

 

Online Diensten
PatientenPortaal via computer
Patientenportaal via tablet en/of app
Zelf Opzoeken
Verwijswijzer
Bevolkingsonderzoek
Zelftest hart/bloedvaten risico
Zelftest COPD
Thuisarts
Over Ons
Ons team
Zorgaanbod
Missie en visie
Klanttevredenheidsonderzoek
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Praktijkfolder
Medewerking wetenschappelijk onderzoek
Nieuws
Tijdelijk bij meer mensen inzage medische gegevens mogelijk
Informatie over bijwerking hydrochloorthiazide
NHG-keurmerk
Uitwisselen medische gegevens