|
|

075-628 3458

Geopend maandag t/m vrijdag

08:00 - 17:00

Menu

Zorgaanbod

Zorgaanbod (uit 'Beleidsplan 2017-2020')

 

Basisaanbod Huisartsenpraktijk Wormerveer

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling; bij minder voorkomende klacht verwijst onze praktijk door. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost; de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2015)”.

 

Aanvullend zorgaanbod van huisartsenpraktijk Wormerveer

Vanuit onze huisartsenpraktijk bieden wij de volgende aanvullende zorg:

 

-Bijzondere consultatie

-Wekelijks spreekuur in verzorgingshuis

-Deelname aan huisartsenpool hospice voor patiënten waarvan de eigen huisarts de zorg niet kan leveren

-Begeleiding stoppen met roken

-Ondersteunende gesprekstherapie bij angststoornissen en depressie

-Diabeteszorg: instellen op insuline

-Euthanasie  (incl. uitvoering)

-COPD zorg

-Ouderenzorg

-Geprotocolleerde opsporing osteoporose

-Immunotherapie bij allergie

-Samenwerkingsafspraken met specialist ouderenzorg

 

Vervanging ziekenhuiszorg

-Hechtingen verwijderen

-Specialistische injecties

-MRSA kweken afnemen

-Medicamenteuze maatregelen

-Systematische evaluatie van polyfarmacie in samenwerking met de apotheker

 

Verrichtingen

-Behandeling van diepe veneuze trombose en tromboflebitis

-Punctie ganglion

-Corpus alienum en roestring uit oog verwijderen

-Cyriax injecties bij schoudersyndromen, epicondylitis lateralis, CTS en bursitis heup

-Chirurgisch verwijderen van benigne cutane en subcutane zwellingen

-Wigexcisie

-Ulcus cruris behandeling

-CAD plaatsen en vervangen

-Plaatsen van pessarium

-Plaatsen IUD

 

Bijzonder en transmuraal zorgaanbod

 

-Reizigersadvisering

-ECG- diagnostiek en –interpretatie

-Doppler onderzoek

 

 

 

 

Online Diensten
PatientenPortaal via computer
Patientenportaal via tablet en/of app
Zelf Opzoeken
Verwijswijzer
Bevolkingsonderzoek
Zelftest hart/bloedvaten risico
Zelftest COPD
Thuisarts
Over Ons
Ons team
Zorgaanbod
Missie en visie
Klanttevredenheidsonderzoek
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Praktijkfolder
Medewerking wetenschappelijk onderzoek
Nieuws
Veel gestelde vragen rondom de vaccinatie campagne Covid-19
Tijdelijk bij meer mensen inzage medische gegevens mogelijk
Informatie over bijwerking hydrochloorthiazide
NHG-keurmerk
Uitwisselen medische gegevens