Iemand machtigen

Om uw privacy te beschermen houden wij ons aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Voor een uitgebreide toelichting kunt u hier ons privacystatement lezen.  

Eén van de regels is dat wij uitslagen alleen aan de persoon zelf mogen doorgeven. Een ander voorbeeld is dat de patiënt altijd zelf zijn of haar verwijsbrief (of andere papieren) op moet halen. 
Uiteraard zijn hier uitzonderingen op mogelijk. Te denken valt aan:

  • Een kind jonger dan 12 jaar
    Wanneer een kind jonger is dan 12 jaar, hebben de ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger recht op het opvragen van uitslagen en inzage in het dossier.
  • Een kind ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16 jaar
    Wanneer de patiënt ouder is dan 12 maar jonger dan 16 jaar, mag de uitslag aan de ouder/voogd/ wettelijke vertegenwoordiger doorgegeven worden mits dit ook met de patiënt zelf besproken is.
  • Een patiënt van 16 jaar en ouder
    De arts/doktersassistente mag een ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger geen informatie meer verstrekken zonder daarvoor vooraf toestemming te hebben verkregen van de patiënt zelf. 

Wanneer u iemand wilt machtigen kunt u het formulier hieronder invullen en insturen.
Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om iemand te machtigen om uitslagen voor u op te vragen.
Dit is GEEN machtiging voor medische beslissingen.   Daarvoor verwijzen wij u graag naar dit document

Om er zeker van te zijn dat de door u ingevulde gegevens veilig verstuurd worden, gebeurt dit via een extra beveiligde verbinding.

Machtigt de volgende persoon: