IPCI wetenschappelijk onderzoek

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information) van afdeling Medische Informatica van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zoekt naar antwoorden op vragen als:

Welke geneesmiddelen worden door huisartsen voorgeschreven, bij welke ziekte en waarom?

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

 

Wetgeving
Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. De belangrijkste privacywet in Nederland is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De AVG schrijft regels voor waaraan organisaties zich moeten houden wanneer zij werken met persoonsgegevens.
Eén van die regels is dat organisaties niet zomaar persoonsgegevens mogen doorgeven aan andere organisaties.

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn.

Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

 

Bezwaren?
Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Voor meer informatie: zie www.IPCI.nl