Vektis

Vektis is een uitvoeringsorganisatie van de zorgverzekeraars en kent AGB codes toe. Zorgverleners kunnen op basis van AGB-codes declareren.

Daarnaast leveren zij ons informatie die inzicht geven over de zorg die wij leveren aan alle bij de praktijk ingeschreven patiënten. Bijvoorbeeld over de samenstelling van onze patiëntenpopulatie, het medicijngebruik, de bezoekfrequentie en de behandeling door specialisten.

 

Wetgeving
Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. De belangrijkste privacywet in Nederland is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De AVG schrijft regels voor waaraan organisaties zich moeten houden wanneer zij werken met persoonsgegevens.
Eén van die regels is dat organisaties niet zomaar persoonsgegevens mogen doorgeven aan andere organisaties. De algemene regel is dat dit alleen mag als het perse moet om het doel te bereiken. Of dit zo is, kan dus per situatie verschillen.

 

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als zij daar een goede reden voor hebben. De juridisch term hiervoor is ‘grondslag’. In de AVG staan 6 mogelijke grondslagen. Deze kunt u hier inzien.

 

Wanneer het doel van het delen van de persoonsgegeven ‘verenigbaar’ is, dan houdt dit in dat je de gegevens deelt met hetzelfde doel als waarvoor je zelf ook de gegevens hebt gekregen (je behoudt dezelfde ‘grondslag’).

In het geval van Vektis is toestemming vragen niet nodig omdat er geen bijzondere persoonsgegevens worden doorgegeven. Er wordt alleen gebruik gemaakt van niet-herleidbare gegevens zoals leeftijd en geslacht.

 

Aanleveren gegevens
Een aantal maal per jaar vraagt Vektis ons om informatie aan te leveren. Dit doen wij door een uitspoel te maken uit ons huisartseninformatiesysteem. De aangeleverde informatie bevat geen persoonsgegevens. Daarom hoeft u hiervoor geen toestemming te geven.

 

Toegang
De huisarts is de persoon die een gegevens uitspoel maakt.